IP ACADEMY eğitimleri › AIPPI Türkiye Bulteni - Sayı 13 ›AIPPI Türkiye Bülteni - Sayı 12 › 4th Intellectual Property Law Seminar 2016, 7th and 8th of April 2016 ›

Üyelik Bilgileri Ve Formlar

ÜYELİK

I. GENEL ŞARTLAR (Dernek Tüzüğü-Madde 6)

1. Derneğin faaliyet alanına ilgi duyan, Derneğin varlık nedeni ile
amaçlarını kabul etmiş, fiil ehliyetine sahip, derneklere üye olabilme
hakkı süreli veya sürekli olarak kısıtlanmamış ve Türkiye’de
yerleşik/ikamet eden, profesyonel çalışma hayatına veya iş faaliyetine
Türkiye’de devam eden kişiler derneğe üye olabilir.
2. Derneğe üye olabilmek için iki üye tarafından önerilmiş olmak gerekir.
3. Bir tüzel kişiliğin genel kurul toplantılarında temsil etmek üzere
yalnızca bir temsilcisi olabilir.

II. ÜYELİĞE KABUL ŞARTLARI (Dernek Tüzüğü-Madde 7)

1. Üyelik başvurusu, Dernekçe hazırlanacak olan üyelik giriş bildirgesi
doldurulmak ve Sekreter’e gönderilmek suretiyle yazılı şekilde yapılır.
2. İlgili başvurular Sekreter tarafından başvuru tarihinden itibaren en
geç 15 (onbeş) gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı’na iletilir. Üyelik
başvuruları, Yönetim Kurulu’na iletildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
içerisinde Yönetim Kurulu tarafından itiraz edilmedikçe kabul edilmiş
sayılır. Üyelik başvurusu hakkında, Yönetim Kurulu tarafından ileri
sürülen itirazlar gelecek ilk Genel Kurul toplantısında ele alınarak üye
sayısının çoğunluğunun olumlu oy kullanması halinde kabul edilmiş sayılır.
Bu halde, üyelik başvurusu hakkında verilen karar, karar defterine ve
üyeliğin kabulü yönünde karar verilmişse üye kayıt defterine yazılır.
3. Üyeliğe kabul edilenler, bir defaya mahsus alınan giriş aidatını ve o
takvim yılının aidatını üyeliğe kabul kararının tebliğinden itibaren 30
(otuz) gün içinde ödemek zorundadır. Belirtilen sürede ödemenin
gerçekleştirilmemesi durumunda üyelik başvurusu yapılmamış sayılır.

III. BAŞVURU FORMU

» Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu (Tıklayınız)

» Tüzel Kişiler İçin Başvuru Formu (Tıklayınız)

Üyelik ile ilgili sorularınız için  secretary@aippiturkey.org adresine e-posta atabilirsiniz.