IP ACADEMY eğitimleri › AIPPI Türkiye Bulteni - Sayı 13 ›AIPPI Türkiye Bülteni - Sayı 12 › 4th Intellectual Property Law Seminar 2016, 7th and 8th of April 2016 ›

İdari Kurullar

Dernek Başkanı              :  Sertaç Köksaldı

Dernek İkinci Başkanı   :  Rıza Ferhan Çağırgan

Dernek Saymanı             :  Mesud Korkut Üzüm

Dernek Sekreteri            :  Melis Abacıoğlu Viskuşenko


Yönetim Kurulu:

İrem Çağlar (asil üye)

Kerim Emre Yardımcı (asil üye)

Irmak Yalçıner (asil üye)

Barış Atalay (asil üye)

Nazlı T. Korkut (asil üye)

Zeynep Seda Alhas (yedek üye)

M. Fatih Güçlü (yedek üye)

Ekin Dericioğlu Kurt (yedek üye)

Yaşar K. Canpolat (yedek üye)

Olgaç Nacakcı (yedek üye)

 

Denetleme Kurulu:

Güler Ayyıldız Dalma (asil üye)

Elif Türkan Dinçer (asil üye)

Merve Bihter Akıcı (asil üye)

Ayça Pınar Eren (yedek üye)

Çemen Karabağ (yedek üye)

Fatma Burcum Evgin (yedek üye)

 

Disiplin Kurulu:

Korcan Dericioğlu (asil üye)

Okan Çan (asil üye) 

Selda Arkan (asil üye)

Esra Ter (asil üye)

Aysel Korkmaz (asil üye) 

 

Hakan Akdağ (yedek üye) 

Yavuz Kabuk (yedek üye)

Gaye Ramazanoğlu (yedek üye)

Mine Manap (yedek üye)

Ayşe İldeş Erdem (yedek üye)